Senast publicerat 04-03-2022 11:33

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Regeringens propositionRP 104/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 21 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Talvitie. 

Debatt
19.59 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa puhemies! Kyse on tosiaan Sallan kansallispuiston perustamisesta, jota olemme ympäristövaliokunnassa käsitelleet. Se jatkaa sitä samaa viime kauden hyvää valmistelutyötä, kun päätimme perustaa Suomi 100 ‑kansallispuiston Hossaan meidän alueelle Kainuuseen. 

Kansallispuistoilla ja niiden verkostolla on iso vaikutus tietenkin ihan jo luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa, mutta myöskin sitten matkailun näkökulmasta sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa alueille. 

Tässä Sallan kansallispuistossa on nyt sitten kyse Suomen 41. kansallispuistosta. Tämä on siinäkin mielessä tärkeää, että yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on ollut varsin hyvää. Aloitteen pohjalla on Sallan kunnan aloite perustaa tämä puisto Sallaan. On tärkeää myöskin samalla, kun perustamme kansallispuistoja, että näihin perustamiskustannuksiin varaudutaan, ja Sallan osalta hallituksen neljännessä lisätalousarviossa tälle vuodelle tuli tämä kertaluontoinen 4,5 miljoonan euron investointikustannus, joka on sitten tarkoitus kattaa Metsähallituksen rahoituksella ja osaksi talousarviomomenttien välisillä siirroilla. 

Yleisesti ottaen ympäristövaliokunta on kuitenkin huolissaan tämän ylläpitorahoituksen riittävyydestä, sillä investointirahoituksella uudistettujen ja laajennettujen palvelurakenteiden kunnossapito edellyttää jatkuvasti lisärahoitusta. Jotta voimme olla tulevaisuudessakin ylpeitä meidän kansallispuistoverkostosta ja jotta pitkospuut, tulentekopaikat, wc:t, hygieniapaikat ja muut ovat kunnossa, on tärkeätä, että pystytään sitten tulevaisuudessakin kansallispuistoille rahoja osoittamaan. 

Varsin kannatettava ja hyvä esitys. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 104/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.