Senast publicerat 23-11-2021 20:48

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Regeringens propositionRP 143/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 143/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.