Senast publicerat 23-11-2021 20:51

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av handelsregisterlagen och 4 § i företags- och organisationsdatalagen

Regeringens propositionRP 151/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 151/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.