Senast publicerat 23-11-2021 20:51

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 24/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.