Senast publicerat 04-03-2022 11:21

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

7. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 219/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Jag öppnar debatten. — Ledamot Eestilä, varsågod. 

Debatt
17.34 
Markku Eestilä kok :

Arvoisa puhemies! Tämä Tenon tilanne on monella tavalla hankala. Siellä on monenlaista erilaista näkemystä siitä, kuka saa kalastaa ja mitenkä. Niihin en kyllä nyt puutu, mutta toive on, että jotenkin selvitettäisiin eduskunnassa rauhassa nämäkin kysymykset, ja perustuslakivaliokunnassakin on tällä hetkellä hallituksen esitys. Kyllä ne pitäisi ratkaista valtiosääntöoikeudellisesti niin, että eri osapuolet ovat tyytyväisiä.  

Koska tämä nyt koskee hieman eri asiaa kuitenkin, Tenoa ja kalastusta, niin minun mielestäni on oikein, että tätä kalastussääntöä nytten noottienvaihdolla jatketaan toukokuuhun 2024 saakka. Kun se näin pitkälle menee, niin nyt ei tässä talossa pitäisi käsitellä kalastusta ja kalastusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä hätäisesti, ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota tähän: Sen ymmärrän, että paikalliset siellä saavat kalastaa, mutta se minun on hieman vaikea ymmärtää, että asumisperusteisesti kiinteistöjen oikeudet käsitellään eri tavalla. Se on minulle vähän vaikea Suomen lainsäädännön ja valtiosäännön kautta ymmärtää, miksi näin pitäisi olla. 

Mutta, arvoisa puhemies, haluan sen verran ottaa kantaa tulevaisuuteen, että jostakin syystä ministeriön virkamiehet suhtautuvat erittäin kielteisesti kiintiöiden asettamiseen Tenojoen kalastukseen. Muualla maailmassa, Tornionjoella, joka paikassa, on kiintiöt silloin, kun lohia on vähän. Minun mielestäni pitäisi nyt toimia niin, että asetetaan tiukat kiintiöt, vaikka yksi kala per lupa, kalastetaan vaikka kolmena päivänä viikossa mutta ei anneta sen kokonaiskiellon jatkua, koska siellä on veneitä, siellä on monenlaista infraa ja tämä pitäisi pitää aktiivisena, että ihmiset tulevat sinne ja tukevat matkailua, matkailuyrittäjät saavat sitä jatkuvuutta, mutta niin, että koko ajan katsotaan, paljonko luonnonlohta nousee ja kalastetaan vain sen verran kuin kestävä kalastus antaa myöten.  

Tämä kokonaiskieltojen jatkaminen on monen ihmisryhmän kannalta erittäin haitallinen ratkaisu, ja minä toivon, että nyt siellä ministeriön virkamiesten parissa otettaisiin tosissaan tämä ehdotus, että mennään niihin kiintiöihin — totta kai ne jonkun mielestä ovat aina ikäviä — mennään kiintiöihin, rajoitetaan kalastuspäiviä eli kalastusta niin paljon kuin kalariittävyys ja lohien nousu vaativat. Minä toivoisin, että näillä asioilla Norjan kanssa pystytään sitten menemään eteenpäin, mutta tämä ratkaisu, että se siirrettiin vuoteen 2024, antaa meille aikaa. Minä toivon, että sitten oikeasti juridisesti ja valtiosääntöoppeja noudattaen päästään hyvään lopputulokseen kaikkien ihmisryhmien kannalta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.