Senast publicerat 04-03-2022 11:24

Punkt i protokollet PR 138/2021 rd Plenum Tisdag 23.11.2021 kl. 14.02—20.17

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen

Regeringens propositionRP 221/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Ledamot Mäkynen, Matias, varsågod. 

Debatt
17.38 
Matias Mäkynen sd :

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä muutetaan kirjanpitolakia, ja sen muutoksen tarkoituksena on, että Suomen vero- ja tulliviranomaisilla olisi tulevaisuudessa oikeus saada käyttöönsä ulkomaisen yrityksen kirjanpitoaineistoa. 

Tämän uudistuksen avulla torjutaan harmaata taloutta ja tehdään niin, että sellaiset yritykset, joilla tosiasiallisesti on kiinteä toimipaikka Suomessa, olisivat viranomaisten tiedonsaantioikeuden piirissä. Tämän myötä pystymme tilkitsemään verovälttelyä ja myöskin vahvistamaan julkista taloutta omalta pieneltä osaltaan. 

Harmaan talouden torjunta on erittäin merkittävä asia ja myös tärkeä hallitusohjelmankin strateginen painopiste, ja näillä yksittäisillä pienillä lakiuudistuksilla edistetään tätä asiaa, jotta yhä vaikeampi olisi kikkailla veroja pois siitä maasta, jossa tulos tosiasiallisesti on tehty. Ja tämä on yksi konkreettinen askel sillä tiellä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.