Senast publicerat 05-06-2021 12:52

Punkt i protokollet PR 139/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 17.45—20.39

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i ett tidigare plenum i dag. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.