Senast publicerat 16-12-2022 16:58

Punkt i protokollet PR 139/2022 rd Plenum Tisdag 13.12.2022 kl. 11.59—17.32

6. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2022 rd
Bilaga till protokoll EDK-2022-AK-73791
Förfarandet i enda behandling av budgetpropositionen för 2023
Bilaga 6A
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 14.12.2022. 

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Talmanskonferensen föreslår att det förfaringssätt som talmanskonferensen föreslagit den 30.11.2022 iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen för 2022. (Bilaga till protokollet 6A) 

Förfaringssättet godkändes. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2022.