Senast publicerat 05-06-2021 08:07

Punkt i protokollet PR 14/2017 rd Plenum Tisdag 28.2.2017 kl. 14.02—15.45

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 264/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2017.