Punkt i protokollet
PR
14
2017 rd
Plenum
Tisdag 28.2.2017 kl. 14.02—15.45
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Regeringens proposition
RP 264/2016 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.3.2017. 
Senast publicerat 1.3.2017 11:24