Punkt i protokollet
PR
14
2018 rd
Plenum
Onsdag 28.2.2018 kl. 14.00
7
Moderskapslag
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.2.2018. 
Under debatten har Sari Tanus understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslagen förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 42 nej, 1 avstår; 34 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 8 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15.5.2019 10:42