Senast publicerat 05-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 14/2018 rd Plenum Onsdag 28.2.2018 kl. 14.00

7.  Moderskapslag

MedborgarinitiativMI 3/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 27.2.2018. 

Under debatten har Sari Tanus understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 122 ja, 42 nej, 1 avstår; 34 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 8 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.