Annan punkt i protokollet
PR
14
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 14.00—15.10
4.3
Valförrättning
Talman Matti Vanhanen
Utnämningen av statsrådet medför att medlemmar och ersättare i de av riksdagen redan tillsatta utskotten behöver bytas ut. Därför föreslår talmanskonferensen att riksdagen tillsätter dessa organ på nytt. 
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 
Talman Matti Vanhanen
Val av utskott som tillsätts på nytt och underrättelsetillsynsutskottet samt val av Finlands delegation i Nordiska rådet, Finlands delegation i Europarådet, Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s parlamentariska församling, riksdagens bankfullmäktige, Finlands Banks revisorer, Folkpensionsanstaltens fullmäktige, Rundradion Ab:s förvaltningsråd, riksdagens revisorer, Riksdagsbibliotekets styrelse och av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse förrättas i plenum tisdag 18.6.2019 kl. 14.  
Kandidatlistorna för valen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 17.6.2019 kl. 12.00.  
Senast publicerat 07-06-2019 19:09