Punkt i protokollet
PR
14
2020 rd
Plenum
Torsdag 27.2.2020 kl. 16.01
4
Saara Hyrkkös begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet, uppdraget som medlem i lagutskottet och uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
BEF 5/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 28.2.2020 klockan 13. Kandidatlistorna ska lämnas in till centralkansliet senast 28.2.2020 klockan 10. 
Senast publicerat 27-02-2020 18:42