Punkt i protokollet
PR
14
2020 rd
Plenum
Torsdag 27.2.2020 kl. 16.01—19.19
7
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen
Lagmotion
Heikki
Vestman
saml
m.fl.
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. 
Debatt
19.18
Heikki
Autto
kok
Arvoisa puhemies! Tosiaan kannatan molempia näitä lakialoitteita ja toivon tosiaan, että lakivaliokunta nyt ottaisi asiallisesti nämä käsittelyyn, koska tarvetta lainsäädännön muuttamiseen ehdottomasti on, niin kuin tässä edellä on jo kuultu. Kun edellä keskustelu käytiin, mielestäni eduskunta oli siinä varsin yksituumainen näitten lakimuutosten tarpeellisuudesta, joten toivotaan, että valiokunta vie asiaa ripeästi eteenpäin. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 6 på dagordningen.] 
Senast publicerat 05-03-2020 11:45