Senast publicerat 06-06-2021 01:52

Punkt i protokollet PR 14/2020 rd Plenum Torsdag 27.2.2020 kl. 16.01—19.19

7.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen

LagmotionLM 43/2019 rdHeikki Vestman saml m.fl. 
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till grundlagsutskottet. 

Debatt
19.18 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Tosiaan kannatan molempia näitä lakialoitteita ja toivon tosiaan, että lakivaliokunta nyt ottaisi asiallisesti nämä käsittelyyn, koska tarvetta lainsäädännön muuttamiseen ehdottomasti on, niin kuin tässä edellä on jo kuultu. Kun edellä keskustelu käytiin, mielestäni eduskunta oli siinä varsin yksituumainen näitten lakimuutosten tarpeellisuudesta, joten toivotaan, että valiokunta vie asiaa ripeästi eteenpäin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 6 på dagordningen.]