Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 14/2021 rd Plenum Onsdag 24.2.2021 kl. 14.01—18.18

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.2.2021.