Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 140/2017 rd Plenum Torsdag 14.12.2017 kl. 21.15—3.51

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2018Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2018 (RP 106/2017 rd)

Regeringens propositionRP 106/2017 rd
Regeringens propositionRP 176/2017 rd
BudgetmotionBM 1-535/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 51/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2017 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 22/2017 rd. Behandlingen av ärendet avbröts i föregående plenum.