Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 140/2018 rd Plenum Fredag 11.1.2019 kl. 13.00—13.32

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om bostadsaktiebolag

Regeringens propositionRP 210/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.1.2019.