Senast publicerat 03-03-2022 15:21

Punkt i protokollet PR 140/2021 rd Plenum Torsdag 25.11.2021 kl. 15.59—19.08

14. Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MedborgarinitiativMI 9/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. I första behandlingen instämde riksdagen i jord- och skogsbruksutskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativet förkastas. Nu ska riksdagen besluta om riksdagens uttalanden. 

Debatten och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 19.11.2021. — Nu fortsätter debatten. Ledamot Myllykoski frånvarande, ledamot Guzenina frånvarande, ledamot Aittakumpu frånvarande. Ledamot Kankaanniemi, varsågod. 

Debatt
19.03 
Toimi Kankaanniemi ps :

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on siis kansalaisaloitteen pohjalta lakialoite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla. On ilo lausua maa‑ ja metsätalousvaliokunnalle lämmin kiitos siitä, että se on tehnyt varsin hyvän, tasapainoisen ja yksimielisen mietinnön tästä aika koskettavasta, hankalastakin asiasta.  

On tärkeää, että valtio hoitaa metsänsä erittäin hyvin, ja uskon, että näin tapahtuu nyt ja tulevaisuudessakin. Siksi menettely, jossa ei lähdetä näille jyrkkien kieltojen tielle, on ihan paikallaan. Metsiä, valtion metsiä niin kuin muutoinkin, on hoidettava hyvin, ja suojelu kuuluu osaltaan siihen hyvään hoitoon mutta myös hakkuut järkevällä tavalla kunkin alueen ominaisuudet huomioon ottaen. Metsien ja luonnon monimuotoisuuden suojelu on tärkeä asia, jossa valtion tulee olla edelläkävijä.  

Näillä sanoilla haluan kiittää tästä mietinnöstä, ja asia on varmaan näin sitten loppuun käsitelty.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 och 2 i medborgarinitiativ MI 9/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.