Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 141/2017 rd Plenum Fredag 15.12.2017 kl. 10.03—11.49

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-165968
Mikko Kärnäs ändringsförslag
Bilaga 3A
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-165969
Jani Mäkeläs ändringsförslag
Bilaga 3B
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-165970
Päivi Räsänens ändringsförslag
Bilaga 3C
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-165971
Sari Tanus ändringsförslag
Bilaga 3D
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 24/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i det tredje plenum som hölls 14.12.2017. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

17 § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Sarkomaa har understödd av Matti Torvinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Päivi Räsänen har understödd av Sari Tanus föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3C) 

Jani Mäkelä har understödd av Ville Tavio föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3B) 

Mikko Kärnä har understödd av Juha Pylväs föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Jani Mäkeläs förslag mot Päivi Räsänens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag med samma innehåll. Därefter ställs det segrande mot ledamot Kiljunens förslag och slutligen ställs det härvid segrande mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Päivi Räsänens förslag "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 49 ja, 68 nej, 77 avstår; 5 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jani Mäkeläs förslag. 
2) Sari Sarkomaas och Mikko
Kärnäs förslag "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej". Omröstningsresultat: 128 ja, 14 nej, 50 avstår; 7 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 
3) Anneli Kiljunens förslag "ja", Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 68 ja, 121 nej, 1 avstår; 9 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 
4) Betänkandet "ja", Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 98 nej; 7 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 

18 a § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Tanus har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3D) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 169 ja, 15 nej, 8 avstår; 7 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

26 § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Sarkomaa har understödd av Matti Torvinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Jani Mäkelä har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3B) 

Mikko Kärnä har understödd av Juha Pylväs föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Päivi Räsänen har understödd av Sari Tanus föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3C) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Jani Mäkeläs förslag mot Päivi Räsänens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag med samma innehåll. Därefter ställs det segrande mot ledamot Kiljunens förslag och slutligen ställs det härvid segrande mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Päivi Räsänens förslag "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 42 ja, 68 nej, 82 avstår; 7 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Jani Mäkeläs förslag. 
2) Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag "ja", Jani Mäkeläs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 125 ja, 15 nej, 51 avstår; 8 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 
3) Anneli Kiljunens förslag "ja", Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 67 ja, 120 nej; 12 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 
4) Betänkandet "ja", Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 89 ja, 102 nej; 8 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sari Sarkomaas och Mikko Kärnäs förslag. 

30 b § 

Sari Tanus /kd meddelade att hon återtar sitt förslag gällande paragraf 30 b. 

32 § 

Talman Maria Lohela
:

Anneli Kiljunen har understödd av Sari Tanus föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 77 nej, 7 avstår; 7 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

38 § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Tanus har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3D) 

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Sari Tanus förslag mot Anneli Kiljunens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Anneli Kiljunens förslag "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 184 ja, 7 nej, 2 avstår; 6 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anneli Kiljunens förslag. 
2) Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 71 nej; 7 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

42 § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Tanus har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen godkänns enligt ändringsförslaget som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3D) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 182 ja, 7 nej, 1 avstår; 9 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

44 § 

Talman Maria Lohela
:

Sari Tanus har understödd av Päivi Räsänen föreslagit att paragrafen stryks. (Bilaga till protokollet 3D) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Sari Tanus förslag "nej".
Omröstningsresultat: 187 ja, 5 nej; 7 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

92 § 

Talman Maria Lohela
:

Anneli Kiljunen har understödd av Aino-Kaisa Pekonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 69 nej; 9 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Jari Myllykoski /vänst avsåg rösta "nej" i den första omröstningen om 17 §. 

Riksdagen remitterade ärendet till stora utskottet på grund av att riksdagen inte godkände innehållet i lagförslag 1 enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. 

Talman Maria Lohela
:

Jag ger nu ordet åt stora utskottets ordförande Anne-Mari Viro- lainen. 

Anne-Mari Virolainen saml 

Stora utskottet sammanträder i finansutskottets rum i fjärde våningen omedelbart efter att plenum avslutats.