Punkt i protokollet
PR
141
2017 rd
Plenum
Fredag 15.12.2017 kl. 10.03—11.49
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en reform av skatteuppbörden, av verkställandet av beskattningen och av vissa påföljdsavgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 26/2017 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i det tredje plenum som hölls 14.12.2017. 
Under den allmänna debatten har Timo Harakka understööd av Ozan Yanar föreslagit att förslagen till paragrafer som ingår i reservationen läggs som grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 76 nej; 7 frånvarande
Riksdagen godkände utskottets förslag som grund för behandlingen. 
Talman Maria Lohela
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 5 
32 § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Kari Uotila föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 77 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
32 a § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Ozan Yanar föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 116 ja, 79 nej; 4 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
32 b § 
Talman Maria Lohela
Timo Harakka har understödd av Ville Vähämäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Timo Harakkas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 115 ja, 79 nej; 5 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—42 i proposition RP 97/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 25.4.2019 17:24