Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

Regeringens propositionRP 183/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 35/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 183/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.