Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019.