Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

16.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart

Regeringens propositionRP 184/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.1.2019.