Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 92/2018 rd
Val

Riksdagen valde Antero Vartia till medlem i stora utskottet.