Senast publicerat 05-06-2021 15:58

Punkt i protokollet PR 141/2018 rd Plenum Tisdag 15.1.2019 kl. 14.00—20.48

4.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 93/2018 rd
Val

Riksdagen valde Touko Aalto till medlem i ekonomiutskottet.