Punkt i protokollet
PR
141
2020 rd
Plenum
Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om justitieförvaltningens nationella informationsresurs och till lagar om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och av lagen om Rättsregistercentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020. 
Senast publicerat 06-11-2020 16:31