Senast publicerat 04-04-2022 09:48

Punkt i protokollet PR 141/2020 rd Plenum Fredag 6.11.2020 kl. 13.00—13.41

2. Förbjud könsstympning av flickor

MedborgarinitiativMI 1/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2020 rd
Enda behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 6/2020 rd. 

Debatten om ärendet avslutades i plenum 4.11.2020. 

Under debatten har Antero Laukkanen understödd av Sari Tanus framställt ett förslag enligt reservation 1 och Sebastian Tynkkynen understödd av Mari Rantanen framställt ett förslag enligt reservation 2. 

Redogörelsen godkändes. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Omröstningarna verkställs med omröstningsapparat i tre omröstningsgrupper. 

Den första omröstningen börjar klockan 13.00 och avslutas klockan 13.20. Den sista omröstningsgruppen i den första omröstningen stannar i salen och röstar som första grupp i den andra omröstningen. Den andra omröstningen börjar klockan 13.20 och avslutas klockan 13.40. 

De ledamöter som är närvarande i plenisalen när plenum börjar röstar först. De övriga ledamöterna ombeds komma till salen via den bakre ingången, från rikssalen. Efter att ha röstat ber jag ledamöterna lämna plenisalen via sidoutgångarna och undvika att samlas i närheten av dörrarna och i gången utanför plenisalen. Omröstningen kan även följas via webbsändningen. Jag ber er också komma ihåg säkerhetsavstånden under omröstningen samt att använda munskydd. 

Vid omröstningarna ställs först Sebastian Tynkkynens förslag mot Antero Laukkanens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Antero Laukkanens förslag ”ja”, Sebastian Tynkkynens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 34 nej, 7 avstår; 49 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antero Laukkanens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Antero Laukkanens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 10 nej; 48 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 1/2019 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.