Senast publicerat 26-11-2021 16:48

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 210/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 210/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Plenum avbryts nu för bordläggning av betänkanden och fortsätter klockan 13.45. Efter pausen behandlar riksdagen endast bordläggningar av betänkanden så plenum samt stora utskottet och underrättelsetillsynsutskottet kan sammanträda samtidigt. 

Riksdagen avbröt plenum klockan 13.26. 

Riksdagen fortsatte plenum klockan 14.49. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Nu fortsätter plenum som avbröts i dag klockan 13.26.