Senast publicerat 26-11-2021 15:48

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.