Senast publicerat 26-11-2021 15:57

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

24.  Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 209/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 21/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 24 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 30.11.2021. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen: 

I plenum som börjar klockan 14.00 tisdag 30.11.2021 inleds behandlingen av ärendet med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast måndag 29.11.2021 klockan 14.00. Voteringarna i anslutning till ärendet verkställs onsdag 1.12.2021. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses den fjärde tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.