Senast publicerat 26-11-2021 16:27

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

5.  Fyllnadsval till ekonomiutskottet

ValVAL 84/2021 rd
Val

Riksdagen valde Raimo Piirainen till medlem och Riitta Mäkinen till ersättare i ekonomiutskottet. 

Förste vice talman Antti Rinne
:

Jag ber att salen så snabbt som möjligt töms på de ledamöter som inte vill stanna kvar här för att debattera, så att vi kommer vidare.