Senast publicerat 28-02-2022 10:45

Punkt i protokollet PR 141/2021 rd Plenum Fredag 26.11.2021 kl. 12.59—14.51

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. — Debatt, ledamot Autto, varsågod. 

Debatt
13.03 
Heikki Autto kok :

Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys on ollut meillä tuolla liikenne- ja viestintävaliokunnassa mietinnöllä, ja mietintö on yksimielinen. Ja nythän ollaan jo toisessa käsittelyssä tätä hyväksymässä. [Hälinää] Haluan vain... 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Autto, pyydän hetken hiljaisuutta. — Pyydän, että salissa rauhoitutaan kuuntelemaan keskustelua ja käymään keskustelua, ei mitään erityistä keskustelua, tämän asian ympärillä vain. — Edustaja Autto, jatkakaa, olkaa hyvä. 

Arvoisa puhemies, kiitos! — Tosiaan tässä toimeenpannaan Suomen lainsäädäntöön direktiiviä eurooppalaiseen kalastusalan työskentelyyn liittyen, ja tässä mietintövaliokunta eli liikenne- ja viestintävaliokunta on ollut yksimielinen. Käytännössä esitys koskee sitä, että kalastusaluksella, mikäli siellä on siis useampia kalastajia kuin yksi, tulee olla miehistöluettelo, joka on toimitettu maihin. Tämä parantaa huomattavasti sitten esimerkiksi haaksirikon sattuessa tai merihätään muuten jouduttaessa pelastusalan toimintaa ja parantaa siten kalastajien työturvallisuutta. 

Halusin vain sen tässä todeta, että myöskin oppositiosta tätä hallituksen esitystä kannatamme ja näemme, että tämä on hyvin valmisteltu ja toimeenpanee tosiaan tämän EU-lainsäädännön tältä osin, joten eduskunta voi hyvillä mielin tämän mietinnön hyväksyä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 196/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.