Senast publicerat 21-12-2022 14:09

Punkt i protokollet PR 141/2022 rd Plenum Torsdag 15.12.2022 kl. 10.00—19.48

2. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2022 rd
Enda behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 37/2022 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 14.12.2022. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.