Senast publicerat 05-06-2021 12:07

Punkt i protokollet PR 142/2017 rd Plenum Fredag 15.12.2017 kl. 13.03—13.04

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2017 rd
Utskottets betänkandeStoUB 1/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.12.2017.