Senast publicerat 05-06-2021 19:14

Punkt i protokollet PR 142/2018 rd Plenum Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 195/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.1.2019. 

Under debatten har Ritva Elomaa understödd av Sami Savio framställt förslag till uttalande 1 och 2 i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 99 ja, 75 nej; 25 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ritva Elomaas förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 70 nej; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.