Punkt i protokollet
PR
142
2018 rd
Plenum
Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24
4
Debattinitiativ om den globala vågen av utdöende arter
Debattinitiativ
Ärendet slutbehandlat. 
[Debatt om ärendet fördes under ärende 3 på dagordningen.] 
Senast publicerat 19-03-2019 17:03