Senast publicerat 05-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 142/2018 rd Plenum Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24

4.  Debattinitiativ om den globala vågen av utdöende arter

DebattinitiativDI 10/2018 rd

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 3 på dagordningen.]