Punkt i protokollet
PR
142
2020 rd
Plenum
Tisdag 10.11.2020 kl. 13.59—18.29
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020. 
Senast publicerat 10-11-2020 20:01