Senast publicerat 30-11-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 175/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 175/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.