Senast publicerat 30-11-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Regeringens propositionRP 176/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 23/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 176/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.