Senast publicerat 30-11-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 189/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 24/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 189/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.