Senast publicerat 30-11-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Regeringens propositionRP 190/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 190/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.