Senast publicerat 30-11-2021 22:30

Punkt i protokollet PR 142/2021 rd Plenum Tisdag 30.11.2021 kl. 13.59—22.01

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 160/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.