Senast publicerat 09-03-2022 13:09

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

11. Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2022

DebattinitiativDI 10/2021 rd
Debatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 11 på dagordningen är den alternativa budgeten från samlingspartiets riksdagsgrupp. — Jag öppnar debatten. Ledamot Vestman, varsågod. 

Debatt
18.10 
Heikki Vestman kok :

Arvoisa puhemies! Haluan vielä tuoda kokoomuksen vaihtoehdosta esille sen, että me erotamme vahvan valtion ja suuren valtion toisistaan. Vahva valtio tarkoittaa muun muassa sitä, että valtio kykenee pitämään huolta kansalaistensa turvallisuudesta, ja tästä syystä kokoomus esittää omassa vaihtoehdossaan merkittäviä ja tärkeitä satsauksia turvallisuuteen ja oikeusvaltioon. 

Ruotsi on valitettava esimerkki siitä, mitä käy, jos vahvan valtion annetaan murentua. Viime kädessä se paitsi johtaa merkittäviin turvallisuusuhkiin myös haittaa taloutta. 

On oleellisen tärkeää, että Suomen turvallisuusviranomaisten resursseille saadaan pitkäjänteinen rahoitus, kuten kokoomus vaihtoehdossaan esittää. Muun muassa poliisin määrärahat ovat sellainen asia, josta vuosi toisensa jälkeen käydään keskustelua, ja niitä puutteita paikkaillaan lisätalousarvioilla. Pidän merkillisenä sitä, että Suomi ei kykene tällaista kansalaisten turvallisuuden kannalta oleellista asiaa korjaamaan ja huolehtimaan siitä turvallisuuslupauksesta, jonka eduskuntapuolueet ovat yhdessä antaneet poliisien määrän kasvattamisesta — sitä ei ole haluttu lunastaa. Tässä tosiaan kokoomuksen vaihtoehto on hyvin vahva. 

Haluan kiinnittää huomiota myös siihen, että esitämme vaihtoehdossamme kiristyksiä Suomen turvapaikkajärjestelmään. Haluamme edesauttaa sitä, että kotoutuminen on tehokasta, muun muassa sitä kautta, että pysyvän oleskelun ehdoksi asetetaan riittävä kielitaito sekä se, että on historia työmarkkinoilla tai opiskelun parissa Suomessa. Tämä on erittäin tärkeää sen kannalta, että Suomen maahanmuutto on kestävää. Maahanmuuton tulee olla valikoivaa, mikä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan, kun pidetään huolta siitä, että humanitaarinen maahanmuuton linja on jämäkkä, huolehditaan siitä, että työperäinen maahanmuutto Suomeen toimii ja muun muassa käsittelyajat pidetään kohtuullisina. Tätäkin kokoomus haluaa turvata ja huolehtia siitä, että yritykset saavat osaavaa työvoimaa silloin, kun sille on tarve. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Honkonen poissa. — Edustaja Grahn-Laasonen, olkaa hyvä. 

18.13 
Sanni Grahn-Laasonen kok :

Arvoisa puhemies! Edustaja Vestman kuvasi hyvin sen kokonaisen ajattelutavan eron, joka leimaa vasemmistohallitusta ja toisaalta kokoomuksen oppositiopolitiikkaa. Sen voisi oikeastaan kiteyttää niin, että on valittavana, kumpi tie halutaan kulkea: valtiokeskeinen Suomi vai enemmän ihmiskeskeinen Suomi. Halutaanko valita niin kuin vasemmistohallitus kireää ja lannistavaa verotusta ja paisuvaa julkista sektoria ja velkaa, valtiokapitalismia ja näköalattomuutta, vai ihmiskeskeisempi Suomi, jossa ahkeruudesta palkitaan ja yrittäjyyteen kannustetaan, on enemmän tilaa toteuttaa itseään, reilua kilpailua ja toimivia markkinoita, hyvinvointipalvelut turvataan niin, että ihminen saa aidosti avun silloin, kun sitä tarvitsee, panostetaan sivistykseen ja lisätään uskoa tulevaisuuteen? 

Jos kokoomus saisi päättää, niin olisi moni asia toisin. 

Menokehykset asetettaisiin vastuulliselle tasolle ja niistä pidettäisiin kiinni. Se on selvä, että pandemiaoloissa joudutaan ottamaan velkaa, mutta sitten kun ollaan, niin kuin nyt, noususuhdanteessa, niin on ilmiselvää, että siinä tilanteessa pitää hillitä velkaantumista. 

Verotusta ei kiristettäisi eikä suunniteltaisi uusia maakuntaveroja. 

Koulutukseen panostettaisiin tässä meidän vaihtoehdossamme. Vaikka se on hyvin talouskurin ja vastuullisen talouspolitiikan linjan mukainen, siinä valintoja tekemällä pystytään panostamaan enemmän koulutukseen. 

Ilmastopolitiikka hoidettaisiin vastuullisesti, kustannustehokkaasti, kansainvälisiä ratkaisuja ja eurooppalaista yhteistä ilmastopolitiikkaa painottaen. 

Ja ennen kaikkea jokaista eteen tulevaa ongelmaa ei ratkaistaisi aina uudella velalla. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitos. — Edustaja Risikko, olkaa hyvä. 

18.15 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Minä olen kuunnellut tämän päivän aikana näitä vaihtoehtobudjetteja ja yleensä sitten tietenkin verrannut niitä tämän nykyhallituksen toimintaan. Tietysti kun en nyt ihan mikään eilisen teeren poika olekaan, niin edelleen on vahvistunut se käsitys, mikä ero on kokoomuksella verrattuna muihin puolueisiin. Kyllä kokoomus antaa ongen, mutta muut antavat kalan, ja siinä on se ongelman ydin tässä yhteiskunnassa. Sen lisäksi, että on nimenomaan se ongen antaminen — uskotaan yksilön mahdollisuuksiin, mahdollisuuksiin siitä, että hän todella voi tehdä valintoja, hän saa tehdä valintoja, hänellä on oikeuksia — hänellä on myöskin velvollisuuksia. Ja meillä on nimenomaan sellainen yhteiskunta, jossa kannustetaan ja jossa nimenomaan sillä työllä on merkitystä. Työ on parasta sosiaaliturvaa, ja sillä me saadaan myöskin tämä kestävä talous pyörimään. 

Sen lisäksi me pidetään huolta niistä henkilöistä, jotka eivät kykene itse huolehtimaan, esimerkiksi eivät pysty tekemään työtä monesta eri syystä, ovat jo työuransa tehneet. Me rakennamme sen turvaverkon myöskin heille. Yritämme auttaa heitäkin, esimerkiksi nuoria syrjäytyneitä ihmisiä, niin että he pääsisivät jaloilleen ja elämästä kiinni. Mutta me ymmärrämme oikein hyvin, että pelkällä politiikalla ja rahallahan me ei nyt ratkaista tätä asiaa, sekin pitää muistaa, ja siitä syystä meillä pitää olla myöskin asenne kohdallaan. 

Kokoomuksessa yhdistyy se, että me mietimme, miten me käytämme rahamme, ja sen lisäksi on asenne kohdallansa. Siitä syystä olen kyllä todella iloinen, että meillä on tehtynä tämä vaihtoehtobudjetti, ollaan saatu kertoa tämän päivän aikana hieman, mitä kokoomus on, mihin kokoomus pyrkii. Olen ylpeä siitä, että tällainen mahdollisuus on tänään ollut, ja olen ylpeä kokoomuksesta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]