Senast publicerat 01-12-2021 20:54

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

12. Debattinitiativ om Kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2022

DebattinitiativDI 11/2021 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 10 på dagordningen]