Senast publicerat 10-03-2022 13:06

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 160/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 19 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 16/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmän debatt. Ledamot Malm, varsågod. 

Debatt
18.42 
Niina Malm sd :

Arvoisa puhemies! Kyseessä on rekrytointituki, joka varmasti on kaikille tervetullut esitys siitä, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen helpottuu tulevaisuudessa, ja mukaan on saatu mahdutettua myös kalastus‑ ja maatalousyrittäjiä. 

Tarkoituksena on kuitenkin tukea yleisesti työsopimuslain mukaisten työsuhteiden syntymistä, ja siksi myös ollaan keskusteltu paljon reunaehdoista ja siitä, millaisista työsuhteista on kyse, jotta voidaan myös taata se, että näissä työsuhteissa oikeasti työllistyy. Ongelmallistahan tässä on tietenkin se, että aina ovat mahdollisia nollatuntisopimukset. Sen takia lähtökohtaisesti toivoisinkin, että tästä laista myös tulevaisuudessa ajatellaan niin, että miniminä tulee olla 18 tuntia viikossa työtä ja 26 viikon ajalta, jotta emme törmää tulevaisuudessa näihin nollatuntisopimuksiin. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Lundén, olkaa hyvä. 

18.43 
Mikko Lundén ps :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Ihan tälleen lyhyesti tahdon kiittää valiokuntaa tästä hyvästä mietinnöstä. Itse toimin siviiliammatiltani yrittäjänä ja mietin sitä vain, ainoa kohta, mitä pohdin, että minä olen itse henkilökohtaisesti palkkatuella työllistänyt henkilön ja se byrokratia oli ihan valtava silloin, kun papereita vei sisään. Mutta minä toivon — itse asiassa minä en toivo, minä tiedän — että valiokunta on ottanut huomioon tässä asiassa sen, että byrokratia on varmaan suhtkoht hyvin hoidettu tässä asiassa. 

Sen verran esittelijälle vielä tiedoksi, että sitä 26:ta viikkoa minä kyllä pohtisin mielessäni vielä — kuinka moni työnantaja sitoutuu 26 viikkoa ottamaan putkeen — mutta se on toinen juttu eikä kuulu tähän. Kiitos tästä loistavasta mietinnöstä.  

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 160/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.