Senast publicerat 01-12-2021 21:24

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

21. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 27 § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 52/2021 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.