Senast publicerat 01-12-2021 21:30

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 164/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 17/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.