Senast publicerat 01-12-2021 21:30

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03—19.06

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 156/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.