Senast publicerat 01-12-2021 16:21

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 214/2021 rd
LagmotionLM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 13/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

17 § 

Sofia Vikman föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

27 § 

Sofia Vikman föreslog understödd av Kaisa Juuso att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 82 ja, 63 nej; 54 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 214/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 10/2019 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.