Senast publicerat 01-12-2021 16:42

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 148/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 14/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

15 b § 

Sofia Vikman föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 84 ja, 59 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

15 d § 

Sofia Vikman föreslog understödd av Paula Risikko att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

15 c § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Ari Koponen att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 83 ja, 60 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

15 e § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Ari Koponen att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 35 nej; 59 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.