Senast publicerat 01-12-2021 16:48

Punkt i protokollet PR 143/2021 rd Plenum Onsdag 1.12.2021 kl. 14.03

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, arbetsavtalslagen och lagen om småbarnspedagogik samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 129/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 33/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 30.11.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

9 kap. 7 § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 109 ja, 34 nej; 56 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 5 

4 kap. 7 b§ 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 37 nej, 1 avstår; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 6 

5 kap. 8 a § 

Kaisa Juuso föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservationen. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Kaisa Juusos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 36 nej, 1 avstår; 55 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—30 i proposition RP 129/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i de nya lagförslagen 31 och 32 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.